Bony szkoleniowe – Małopolski Pociąg do Kariery – sezon1


Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAKART” oraz WUP Kraków

zapraszają na kursy prawa jazdy, w ramach projektu :

„Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”

 

 • 13.05.2024 o godz. 10:00 uruchomiona zostaje rekrutacja dla uczestników do nowego projektuu

 • Wartość bonów ( Kwota dofinansowania + wkład własny) wynosi 5025,00, przy czym wkład własny wynosi 10% czyli 502,50

 • Uczestnikiem projektu ,może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

  1.    w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 89 lat,
  2.    mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
  3.    nie prowadzi działalności gospodarczej,
  4.   posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważnia do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:
  1.    być osobą pracującą  (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
  2.    być osobą z niepełnosprawnościami.

 

                                                      WAŻNE!!!

1)    możliwość otrzymania dofinansowania do usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Małopolski pociąg do kariery ? sezon I realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
2)    warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie projekt.pociagdokariery.pl;
3)    dofinansowanie do usług rozwojowych wynosi maksymalnie 90%;
4)    każdy Uczestnik projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi rozwojowej zgodnie ze swoim Bilansem Kariery Online.

 

 

Projekt jest realizowany etapami:

  Pierwszy etap: Rekrutacja.
  Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.
  Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.

 

Informacje o kolejnych etapach i zmianach związanych z realizacją projektu będą zamieszczane na naszej stronie www.projekt.pociagdokariery.pl 

 

 

 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B – DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDANY EGZAMIN TEORETYCZNY

KURS PRAWA JAZDY KAT.B – KURS Z TEORIĄ

KURS PRAWA JAZDY KAT C – DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDANY EGZAMIN TEORETYCZNY

KURS PRAWA JAZDY KAT. CE

KURS PRAWA JAZDY KAT. C+CE – DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH EGZAMIN TEORETYCZNY

KURS PRAWA JAZDY KAT. D DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO JAZDY KAT. B ORAZ MAJĄ ZDANY EGZAMIN TEORETYCZNY

KURS PRAWA JAZDY KAT. D DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO JAZDY KAT. C, ORAZ  MAJĄ ZDANY EGZAMIN TEORETYCZNY

KURS PRAWA JAZDY KAT BE rozszerzony

KURS PRAWA JAZDY KAT. A DLA OSÓB  POSIADAJĄCYCH ZDANY EGZAMIN TEORETYCZNY

Ważne informacje dla uczestników projektu „KIERUNEK KARIERA”