Kwalifikacja wstępna i okresowa


KWALIFIKACJA WSTĘPNA ( PRZEWÓZ RZECZY )

Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C
po 10 września 2009 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.
Cena : 5000 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA ( PRZEWÓZ OSÓB )
Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po
10 września 2008 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.
Cena : 5400 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA ( PRZEWÓZ RZECZY )
Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali
prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r. i jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena : 3400 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA ( PRZEWÓZ OSÓB )

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo
jazdy kat. D po 10 września 2008 r. i jednocześnie mają ukończone 23 lata dla kat. D, D+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej (teoria)
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena : 3400 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla kierowców,
którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r. i posiadają ukończoną już
kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć części teoretycznej
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena : 1600 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla
kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r., jednocześnie
mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E oraz 23 lata dla kat. D, D+E i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na
przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 37,5 godziny zajęć, w tym:

 • 35 godzin zajęć części teoretycznej
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena : 1200 zł

KWALIFIKACJA OKRESOWA

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć,
obejmujących szkolenie teoretyczne, realizowane dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Każdy kierowca wykonujący
przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 lat, gdzie pierwsze takie szkolenie jest
uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć części teoretycznej

Należy pamiętać, że podane wyżej daty to ostateczne terminy uzyskania wpisu do prawa jazdy. Trzeba dużo wcześniej
zaplanować swoje uczestnictwo w szkoleniu okresowym, mając na uwadze czas trwania tego szkolenia, wszystkich
formalności z nim związanych oraz czas w jakim urząd wyda nowe prawo jazdy.

Przed szkoleniem lub w trakcie jego trwania (nie później jednak niż przed wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia) każdy z uczestników musi wykonać badania lekarskie oraz badania psychologiczne
(zarówno jedne, jak i drugie badania można wykonać w naszym ośrodku szkolenia po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu – dla zorganizowanych grup możliwość wykonania badań w pierwszym dniu szkolenia ).

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu bądź we wcześniej ustalonym terminie dla zorganizowanych grup w formie wykładów.

Cena : 750 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena ustalana jest w rozmowie indywidualnej.

Przy współpracy z firmami transportowymi  cena uzależniona od ilości osób od 650 zł do 700 zł

 

Szkolenia w formie e-learningu:

 • zaczynasz naukę od razu, gdy zapiszesz się na kurs
 • masz możliwość nauki w dowolnym czasie i godzinach
 • korzystasz z kursu przez dowolny okres czasu
 • masz dostęp do bazy testów z egzaminu państwowego ( nie dotyczy szkoleń okresowych )
 • otrzymujesz najlepsze przygotowanie do zdania egzaminu państwowego ( nie dotyczy szkoleń okresowych )
 • Szkolenia w formie wykładów

Wszystkie kursy dotyczące szkoleń transportowych odbywają się w OSK Makart wpisanym do rejestru
wojewody małopolskiego pod nr 056 w Chrzanowie ul. Krakowska 16

 

Kontakt w sprawie szkoleń oraz ustalanie terminów :
Osobiście w naszym biurze lub pod nr. Tel. 32 6232677 lub 515096011