Badania psychologiczne


Pracownia Psychologiczna prowadzi badania psychotechniczne
dla:

 • Osób wykonujących pracę tzw. kierowcy zawodowego, posiadających prawo jazdy kat. C, D, E i chcących
  przedłużyć ważność uprawnień
 • Kandydatów na tzw. kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia na prawo jazdy kat. C, D, E
 • Osób, które w ramach obowiązków zawodowych kierują pojazdem kat. B do 3,5 tony ( służbowym bądź
  prywatnym ) i nie są kierowcami zawodowymi
 • Kandydatów na instruktorów bądź egzaminatorów nauki prawa jazdy wszystkich kategorii
 • Instruktorów bądź egzaminatorów nauki prawa jazdy wszystkich kategorii
 • Osób skierowanych na badania przez Policję bądź Starostę w wyniku:
  – Przekroczenia liczby 24 punktów karnych
  – Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  – Spowodowania wypadku drogowego z ofiarami
  – Popełnienia w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu
  w komunikacji
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych

KOSZT BADAŃ 150 zł

 

 • Operatorów wózków jezdniowych, widłowych, spalinowych
 • Operatorów koparek, spycharek, dźwigów
 • Operatorów suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
 • Osób wykonujących pracę na wiaduktach, mostach i wieżach
 • Osób wykonujących prace na wysokościach
 • Górników

KOSZT BADAŃ 80 zł

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 88, poz. 503) każda osoba, która w ramach obowiązków zawodowych kieruje
samochodem kat. B (służbowym bądź prywatnym) ma obowiązek wykonania badań psychotechnicznych.

Zapraszamy firmy do współpracy w zakresie badań
psychotechnicznych. Gwarantujemy:

 • atrakcyjne ceny  )
 • indywidualne terminy
 • profesjonalne wykonanie badania

Kontakt w sprawie badań oraz ustalanie terminów:
Osobiście w naszym biurze
lub pod nr. Tel. 32 6232677 lub 515096011

Najbliższy termin badania: 24.04.2021 o godz.11.00

 

Istnieje możliwość badania w innym terminie po jego wcześniejszym ustaleniu.